Αρχική σελίδα » Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc)

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Ακοολογία - Νευροωτολογία».

Το πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ακοολογία και Νευροωτολογία» (Master of Science in Audiology and Neurotology).