Σημείωμα από τους Διευθυντές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ακοολογία – Νευροωτολογία (Master of Science in Audiology-Neurotology) και το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού στην Ακοολογία – Νευροωτολογία (Certificate in Audiology-Neurotology) σκοπό έχουν την δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,  τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Και τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε Ιατρούς (ΩΡΛ, Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Εργασίας, Νευρολόγους, Παιδίατρους), Νοσηλευτές (ιδίως αυτούς που εργάζονται σε ΩΡΛ ή Ακοολογικές κλινικές), Λογοθεραπευτές-Λογοπεδικούς, Ψυχολόγους, Ακοοπροθετιστές,  και όλους τους επιστήμονες που έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην Ακοολογία-Νευροωτολογία (Φυσικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Ήχου και αποφοίτους τμημάτων Μουσικών Σπουδών).

Η Ακοολογία & Νευρο-ωτολογία αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας  πρόσφατες εξελίξεις στην βιοφυσική, την φυσιολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες.  Πέρα όμως από την θεωρητική προσέγγιση ο κλάδος αυτός έχει πολύ σημαντικές εξετάσεις καθημερινής κλινικής πράξης όπως την ανίχνευση βαρηκοΐας στα νεογνά (screening methods), την πλήρη διερεύνηση της ακουστικής λειτουργίας νεογνών και μικρών παιδιών με εξειδικευμένες τεχνικές, τον έλεγχο της διακριτικής ικανότητος ομιλίας των ανθρώπων με προβλήματα ακοής, τον έλεγχο της ζάλης και του ιλίγγου, τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα κλπ. Παράλληλα η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει έμφαση στην διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, που απαιτεί την δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ακοολογία (πάνω από 120 προγράμματα στην Ευρώπη και αντίστοιχα στις Η.Π.Α και τον Καναδά).

Συνεπώς η λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος στην Ελλάδα θα καλύψει ένα μεγάλο κενό τόσο στην εκπαίδευση όσο και την έρευνα και την καθημερινή κλινική πράξη που μέχρι σήμερα γινόταν  κατά κανόνα με εμπειρικό τρόπο και όχι σύμφωνα με τη βασισμένη σε ενδείξεις ιατρική (evidence based medicine). Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό στην Ακοολογία & Νευρο-ωτολογία αναμένεται να καλύψει τόσο το κλινικό όσο και το ερευνητικό κενό  στους παραπάνω τομείς με την εκπαίδευση κλινικών ιατρών και ερευνητών από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος, πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένα ακοολογικά κέντρα της Ελλάδας, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης. Οι εκπαιδευτές θα είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Τέλος, τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί ανά δεκαπενθήμερο (από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο απόγευμα) ώστε να διευκολύνουν και τους εργαζόμενους επιστήμονες που θέλουν να συμμετάσχουν. Σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια αυτή να προσαρμοστεί σε μέρες και ώρες μέσα στην εβδομάδα, ώστε να ταιριάζει με τα ωράρια και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων που εργάζονται.  Ειδικότερα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ακοολογίας (π.χ. Ακοοπροθετιστές, για τους οποίους δεν υπάρχει επίσημη κρατική εκπαίδευση) καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές / ερευνητές που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα που οδηγεί στο Masters of Science, παρέχεται το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών Certificate in Audiology-Neurotology που έχει λιγότερες ώρες (30-60 διδακτικές μονάδες) από επιλεγμένα μαθήματα και επιτυχή γραπτή εξέταση και πιο ευέλικτο ωράριο.

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας και να παρουσιάσουν ένα υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα καλύπτει της ανάγκες της χώρας.

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Με εκτίμηση

Θωμάς Νικολόπουλος                              Θάνος Μπίμπας

Καθηγητής ΩΡΛ                                        Αν. Καθηγητής ΩΡΛ

Β’ ΩΡΛ Κλινική ΕΚΠΑ                               Α’ ΩΡΛ Κλινική ΕΚΠΑ