Αρχική σελίδα » Περιγραφή Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος (Certificate)

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην «Ακοολογία - Νευροωτολογία».

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ακοολογίας (π.χ. Ακοοπροθετιστές, για τους οποίους δεν υπάρχει επίσημη κρατική εκπαίδευση) καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές / ερευνητές που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πλήρες Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master of Science). Για το λόγο αυτό παρέχεται το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών Certificate in Audiology-Neurotology. Η δομή του προγράμματος είναι πιο ευέλικτη και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις παρακάτω δύο επιλογές:

Α. Παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Master αλλά σε συγκεκριμένη διδακτέα υποχρεωτική ύλη και με γραπτές εξετάσεις.

Β. Παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων από το διαδίκτυο (e-learning) στην καθορισμένη διδακτέα υποχρεωτική ύλη και γραπτές εξετάσεις