Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.12.2016

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εαρινό Εξάμηνο)

Βιοφυσική

1. Για τη θεματολογία της Φυσικής (Ταλαντώσεις-Κύματα-Ακουστική και Ηλεκτρισμός), υπάρχει άφθονο ελεύθερο υλικό στο διαδίκτυο, όπως:

Light and Matter (καλύπτει τις παραπάνω βασικές έννοιες με χρήση βασικής άλγεβρας, και θεωρείται αρκετό, μαζί με τις σημειώσεις, για το ΠΜΣ)

Feynman Lectures on Physics 

Motion Mountain

 Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο σύγγραμμα (και δεν σας φοβίζει η περιορισμένη χρήση του διαφορικού και ολοκληρωτικού Λογισμού :-) θα προτείναμε τη Φυσική των Halliday, Resnick, Walker (1η έκδοση Gutenberg, 2014) 

 2. Για τη θεματολογία των Σημάτων-Συστημάτων, θεωρούμε απαραίτητο το βιβλίων των Rosen, S., and Howell, P. (2010). Signals and Systems for Speech and Hearing, 2nd Edition, Emerald Press, London, το οποίο ακολουθεί μη-μαθηματική προσέγγιση και είναι δύσκολο να βρείτε κάτι ανάλογο στο διαδίκτυο

 

 Βασικές Επιστήμες στην Ακοολογία

1. Για τη Φυσιολογία της Ακοής θα προτείναμε το κλασικό σύγγραμα An Introduction to the Physiology of Hearing (J. Pickles, 4th Edition)

2. Για θέματα Ψυχοακουστικής θα προτείναμε είτε το The Sense of Hearing (Christopher Plack, 2nd Edition), είτε το An Introduction to the Psychology of Hearing (B. Moore, 6th Edition)

 

 Μεθοδολογία της Έρευνας

1. Για τη θεματολογία της Βιοστατιστικής θα προτείναμε είτε το High Yield Biostatistics (A.N. Glaser, 4th Edition) είτε το  Statistics at Square one (ελεύθερο η-βιβλίο).

Πολύ χρήσιμη είναι επίσης και η μελέτη του  Statistics Done wrong (ελεύθερο η-βιβλίο)

2. Βιντεοσκοπημένες σεμιναριακές διαλέξεις για το SPSS διατίθενται από την πλατφόρμα η-τάξη του ΕΚΠΑ