Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.12.2016

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Εαρινό Εξάμηνο)

Βιοφυσική

1. Για τη θεματολογία της Φυσικής (Ταλαντώσεις-Κύματα-Ακουστική και Ηλεκτρισμός), υπάρχει άφθονο ελεύθερο υλικό στο διαδίκτυο, όπως:

Light and Matter (αρκετό για τις ανάγκες του προγράμματος)

Motion Mountain

Feynman Lectures on Physics 

Κάποια από τη θεματολογία της φυσικής καλύπτεται και στο The Hearing Sciences (βλέπε πιο κάτω)

Εάν επιθυμείτε μία πιο εν τω βάθη μελέτη (με στοιχεία διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού), θα προτείναμε τη Φυσική των Halliday, Resnick, Walker

2. Για τη θεματολογία των Σημάτων-Συστημάτων, θεωρούμε απαραίτητο το βιβλίων των Rosen, S., and Howell, P. (2010). Signals and Systems for Speech and Hearing, 2nd Edition, Emerald Press, London, το οποίο ακολουθεί μη-μαθηματική προσέγγιση και είναι δύσκολο να βρείτε κάτι ανάλογο στο διαδίκτυο

Βασικές Επιστήμες στην Ακοολογία 

Για θέματα φυσιολογία της ακοής και ψυχοακουστικής, θα προτείναμε το The Hearing Sciences (Hamill και Price), το οποίο, μαζί με τις σημειώσεις των διδασκόντων, καλύπτει πλήρως τη θεματολογία

Εάν επιθυμείτε μία πιο λεπτομερειακή περιγραφή θεμάτων Φυσιολογίας και Ψυχοακουστικής θα προτείναμε τα παρακάτω:

Για τη Φυσιολογία της Ακοής: An Introduction to the Physiology of Hearing (J. Pickles, 4th Edition)

Για Ψυχοακουστική: The Sense of Hearing (Christopher Plack, 2nd Edition), είτε το An Introduction to the Psychology of Hearing (B. Moore, 6th Edition)

Μεθοδολογία της Έρευνας

Η μαθησιακή αυτή ενότητα είναι προαιρετική για το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Θα έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες διαλέξεις αλλά δεν θα εξεταστείτε σε αυτήν.

Για θέματα Βιοστατιστικής θα προτείναμε τα ακόλουθα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο:

Statistics at Square one 

Statistics Done wrong 

Καλές Γιορτές!