Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.12.2016

Προαπαιτούμενες γνώσεις στη Βιοφυσική και τις Βασικές Επιστήμες (Μεταπτυχιακό & Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

Η εκπαιδευτική προσέγγιση της μαθησιακής ενότητας της Βιοφυσικής είναι στο μεγαλύτερό της μέρος μη-μαθηματική, με έμφαση στην κατανόηση εννοιών και γραφημάτων. Εν τούτοις, για την ευχερέστερη παρακολούθηση και τη σε βάθος κατανόηση των συγκεκριμένων ενοτήτων, θεωρείται σημαντική η επανάληψη μερικών βασικών θεμάτων Μαθηματικών και Φυσικής επιπέδου Γενικού Λυκείου και η εξοικείωση (όχι σε βάθος γνώση) με τις ακόλουθες έννοιες, πριν την έναρξη των μαθημάτων:

·  Ρίζες, δυνάμεις, λογάριθμοι

·  Αλγεβρικές παραστάσεις και εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού

·  Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

·  Έννοιας της συνάρτησης, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Έννοια της κλίσης σε σημείο της συνάρτησης, εξοικείωση με τη λογαριθμική και την εκθετική συνάρτηση, τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις (ημιτόνου, συνημίτονου) και τις γραφικές τους παραστάσεις.

·  Διανύσματα. Άθροιση διανυσμάτων (γεωμετρική και αναλυτική μέθοδος)

·  Κατανόηση των εννοιών της δύναμης, της αδράνειας, της ελαστικότητας, της τριβής και της πίεσης.

·  Χρήση των εννοιών της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, της ενέργειας (δυναμική, κινητική), της έντασης και της ισχύος

·  Κατανόηση και χρήση του 2ου νόμου του Νεύτωνα και του νόμου του Hooke

.   Κατανόηση των εννοιών του ηλεκτρικού ρεύματος, της αντίστασης και του νόμου του Ohm

·  Κατανόηση της απλής ταλάντωσης και της μετατροπής μεταξύ της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας

 Το περιεχόμενο της ύλης αυτής δεν θα εξεταστεί

Ενδεικτικά, το ακόλουθο ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει τις παραπάνω προαπαιτούμενες γνώσεις

Μαθηματικά

Μαθηματικά Α’ Λυκείου (κεφάλαια 2,3,6,7)

Φυσική

Light and Matter (κεφάλαια 0-5, 7-9, 17-21)

Φυσική Γ’ Γυμνασίου (ενότητες 1, 2, 4, 5)

Α’ Λυκείου (εισαγωγή, κεφάλαια 1, κεφάλαιο 2.1)

Φυσική Β’ Λυκείου (κεφάλαια 1 και 2)

Διαλέξεις Φυσικής στο Διαδίκτυο

Intro to Physics (Udacity)

AP Physics 1 (EdX)

Physics (Khan Academy): One dimensional motion, Forces and Newton’s laws of motion, Work and Energy, Oscillations and Mechanical Waves, Circuits

Σε ότι αφορά τη μαθησιακή ενότητα των Βασικών επιστημών, οι φοιτητές και εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες Βιολογίας επιπέδου Α’ Γενικού Λυκείου (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B106/85/676,2541/, κεφάλαια 1, 9 και 10), Β’ Γενικού Λυκείου (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B106/85/676,2541/, κεφάλαια 1, 2 και 4) και Γ’ Γενικού Λυκείου (κεφάλαια 1 και 3). Το περιεχόμενο της ύλης αυτής δεν θα εξεταστεί

Καλές Γιορτές!