Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.01.2017

Πληροφορίες για το Αμφιθέατρο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διαλέξεων στις 3 & 4.02.17

 

Οι διαλέξεις του ΠΜΣ στην Ακοολογία-Νευροωτολογία θα γίνονται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στο κτήριο 16 στο αμφιθέατρο 29 σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σας παραθέτω το ωρολόγιο πρόγραμμα των διαλέξεων στις 3 & 4.02.17.

 

Ημερομηνία

Ώρα

Μάθημα

Διδάσκοντας

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

 

 

 

 

 

11:30 - 13:00

Καλωσόρισμα - Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Θ. Μπίμπας, Θ. Νικολόπουλος

13:00 - 13:30

Διάλειμμα

 

13:30 - 14:30

Εισαγωγή στη Βιοφυσική

Θ. Μπίμπας

14:30 - 15:30

Μαθηματικά Ι: Πραγματικοί αριθμοί

Θ. Μπίμπας

15:30 - 16:00

Διάλειμμα

 

16:00 - 17:00

Μαθηματικά ΙΙ: Μιγαδικοί αριθμοί - Συστήματα συντεταγμένων – Διανύσματα

Θ. Μπίμπας

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 10:00

Μαθηματικά ΙΙΙ: Συναρτήσεις

Θ. Μπίμπας

10:00 - 11:00

Μαθηματικά ΙV: Από την Άλγεβρα στον Απειροστικό Λογισμό

Θ. Μπίμπας

11:00 - 11:30

Διάλειμμα

 

11:30 - 12:30

Ταλαντώσεις Ι: Εισαγωγή στα περιοδικά φαινόμενα

Θ. Μπίμπας

12:30 - 13:30

Ταλαντώσεις ΙΙ: Ελεύθερες ταλαντώσεις

Φ. Βαλίνας

13:30 - 14:30

Διάλειμμα

 

14:30 - 15:30

Ταλαντώσεις ΙΙΙ: Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

Φ. Βαλίνας

15:30 - 16:30

Κύματα

Φ. Βαλίνας